Doprastav

Kontaktné údaje DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Staviteľská 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 44 87 34 66
+421 2 44 88 86 56

info@dpse.sk
www.dpse.sk
člen stavebnej skupiny
DANICON holding
Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. je modernou stavebnou spoločnosťou so sídlom v Bratislave. Vznikla v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. V súčasnosti zamestnáva okolo 300 kvalifikovaných pracovníkov. Stavebnú činnosť realizuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Hlavné zameranie spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. je výstavba objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva. Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč s komplexnou inžinierskou činnosťou.

Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. sa špecializuje na:
  • pozemné a inžinierske stavby;
  • výstavbu mostných objektov;
  • výstavbu objektov na kľúč.
Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. je od mesiaca október 2008 členom stavebnej skupiny Danicon, ktorú zastrešuje a koordinuje spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. Spoločnosti patriace do tejto skupiny svojim zameraním vytvárajú vertikálnu štruktúru v procese výstavby – od výroby stavebných materiálov, cez realizáciu stavieb, až po development.
Tubau Zeda Holding Danicon Development
© 2009 DOPRASTAV EXPORT s. r. o. Všetky práva vyhradené