Doprastav

Kontaktné údaje DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Staviteľská 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 44 87 34 66
+421 2 44 88 86 56

info@dpse.sk
www.dpse.sk
člen stavebnej skupiny
DANICON holding

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo postrehov, neváhajte nás kontaktovať pomocou nasledujúceho formulára.

Meno: Priezvisko: Adresa: Telefón: E-mail: Otázka/pripomienka: Zaslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Staviteľská 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 44 87 34 66
+421 2 44 88 86 56

info@dpse.sk
www.dpse.sk

Obchodné meno: DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Sídlo: Staviteľská 5, 831 04 Bratislava
IČO: 35 723 696

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 15183/B
Výška základného imania: 6.639,00 EUR (splatené je v plnom rozsahu)

Výpis z orsr
Tubau Zeda Holding Danicon Development
© 2009 DOPRASTAV EXPORT s. r. o. Všetky práva vyhradené