Doprastav

Kontaktné údaje DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Staviteľská 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 44 87 34 66
+421 2 44 88 86 56

info@dpse.sk
www.dpse.sk
člen stavebnej skupiny
DANICON holding

Náše referencie


Názov Realizácia Popis Foto
Nemecko
Norimberg
Datev
1995/1996 administratívna budova – žb konštrukcia
Greenhaus
Schweifurt
1996/1997 bytový komplex – odlievaný žb skelet
Segmúller einrichtunghaus
1997/1998 dom nábytku a sklady – žb konštrukcia
Munchen
Comerco
1998/1999 žb skelet administratívnej budovy
Darmstadt
1999 kino
Neckarsulm - AUDI
1998/1999 lakovňa – žb konštrukcia
Meinz
1999/2000 bytový komplex - žb skelet
City Galerie
Augsburg
1999/2000 obytný komplex
Dresden
obchvat
2001 žb odlievaná tun.konštrukcia
Túbingen
2002/2003 žb konštrukcia obchodného centra a parkovisko
Letiskový terminál
Stuttgart
2000/2001 viacúčelová hala
Unterbiberg
2001/2002 žb mostný objekt - letmá betonáž
Bogenhausen
2002/2003 bytový komplex – odlievaný žb skelet
Metro
Norimberg
2002/2004 800 dvojkoľajnej trasy + stanica
Maritim hotel
Berlín
2004 žb odlievaná konštrukcia klikni
Metro
Fűrt
2005 780 m dvojkoľajnej trasy + stanica
Most Eltman
2004/2005 jedno pole 700 m + dve opory a stĺpy klikni
Mercedes centrum
Kolín
2004/2005 centrálna kužeľovitá stavba + 4 vedľajšie objekty – žb konštrukcia klikni
Kongresové centrum
Stuttgart
2005/2006 hlavná hala s príslušenstvom klikni
Worms
2006/2007 žb mostný objekt – letmá betonáž

Nórsko
Výstavby mostov na CJV E18
Lillesand
2007/2008/2009 mostné objekty na 40 km úseku diaľnice

Švédsko
Výstavba mosta ponad Botnický záliv
Sundsvall
2012 s nemeckou firmou spolurealizácia monolitických pilierov pre oceľovú mostovku klikni

Francúzko
La Cascade
2004 kancelárska budova s garážami
mäsokombinát
Sarguemines
2005/2006 hrubá stavba žb konštrukcia
Mediateque
Sarguemines
2005 občianska vybavenosť
Neuville
Paríž
2005/2006 domov dôchodcov
Merxheime - hala hliník.kombinát
2006 žb konštrukcia + výplňové murivo
Paríž - Bonneuille sur Marne
2006 rekonštrukcia stavebnej časti výrobnej linky vo valcovni
Paríž - Evry Snecma
2007 administratívna budova
Arcelor / Arcelormittal rek. a dostavba
Dunkerque
2007/2008/2009 rekonštrukcia valcovne - žb konštrukcie
Ludres
2007 bytový komplex 36 bytových jednotiek
Ars sur Moselle - 3 bytové domy
2007 žb konštrukcia + výplňové murivo klikni
Saulxsures sur Moselotte -domov dôchodcov
2007/2008/2009 žb konštrukcia + výplňové murivo
Batili Renault
2007 stavebné rekonštrukčné práce klikni
Nord Crome
v Florange
2007 stavebné rekonštrukčné práce
Douai Renault
2008 stavebné rekonštrukčné práce
Metz Technôpole Ca2M
2008 žb konštrukcia + výplňové murivo
Vigneuilles les Hatonchatell
2008/2009 žb konštrukcia – škola a materská škola
Laxou - Nancy
2009 laboratórium
Výrobná linka
Guegnon
2010-doteraz realizácia stavebných prác, základov pre ukotvenie strojného zariadenia pre novú výrobnú linku spoločnosti ACELOR MITTAL klikni
Batilli
2010 realizácia stavebných prác na výstavbe novej (rozšírení) výrobnej linky, práce prebiehali počas výroby klikni
Ars sur Moselle/Metz
2010 realizácia železobetónovej monolitickej konštrukcie bytového objektu klikni
Administratívna budova Le Marin
Norroy Le venuter
2011/2012 výstavba administratívnej budovy Le Marin v Norroy Le venuter klikni

Holandsko
Shipool - letisko
2001 mostová konštrukcia
Most
Utrecht
2003 mostová konštrukcia klikni
Most Almere - port
2006 mostová konštrukcia klikni
Metro
Amsterdam
2005/2006/2007 4 stanice metra
Metro Vijzelgracht
Amsterdam
2010-doteraz realizácia stavebných prác 32 metrov pod úrovňou hladiny mora. Stavebné práce boli z časti prevádzané aj pod atmosferickým tlakom 1,4 bar. klikni

Česká republika
Praha
2006 žb monolit

Poľsko
Diaľnica A1
Sosnica - Macejov "Gliwice"
2011-doteraz realizácia mostných objektov klikni
Diaľnica A4
Wiezel Wielicka – Wiezel Brzesko/Bochnia
2011-doteraz dodávka mostných objektov a priepustov klikni
Diaľnica A4
Rzeszow (Wschodni) - Jaroslaw (Wierzbna)
2011-doteraz dodávka mostných objektov klikni
Tubau Zeda Holding Danicon Development
© 2009 DOPRASTAV EXPORT s. r. o. Všetky práva vyhradené