Doprastav

Kontaktné údaje DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
Staviteľská 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 44 87 34 66
+421 2 44 88 86 56

info@dpse.sk
www.dpse.sk
člen stavebnej skupiny
DANICON holding

AKTUÁLNE PROJEKTY

Diaľnica A1 Sosnica - Macejov "Gliwice"

Lokalita: Poľsko
Druh stavby:
  výstavba diaľnice, úsek A1
Termín výstavby:
    2011 - doteraz
Objem:  1,3 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: realizácia mostných objektov
Charakteristika stavby: realizácia mosta technologiou vytláčania nosnej konštrukcie

Diaľnica A4 Wiezel Wielicka – Wiezel Brzesko / Bochnia

Lokalita: Poľsko
Druh stavby:
  výstavba diaľnice, úsek A4
Termín výstavby:
    2011 - doteraz
Objem:  1,0 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: dodávka mostných objektov a priepustov
Charakteristika stavby: mosty na diaľnici A4 od km 455+900 do km 479-00

Diaľnica A4 Rzeszow (Wschodni) až Jaroslaw (Wierzbna)

Lokalita: Poľsko
Druh stavby:
  výstavba diaľnice, úsek A4
Termín výstavby:
    2011 - doteraz
Objem:  3,6 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: dodávka mostných objektov
Charakteristika stavby: výstavba diaľnice od 581+250 do 622+450km. Wiadukt WA-3 dialnice A4 km613+703.14

Zariadenie sociálnych služieb KAJAL

Lokalita: Galanta
Druh stavby:
  obytná budova
Termín výstavby:
    2011 - doteraz

Charakteristika realizovaných prác: realizácia stavebného objektu na kľúč
Charakteristika stavby: výstavba zariadenia

Metro Vijzelgracht v Amsterdame

Lokalita: Holandsko
Druh stavby:
  výstavba stanice metra
Termín výstavby:
    2010 - doteraz

Charakteristika realizovaných prác: realizácia stavebných prác 32 metrov pod úrovňou hladiny mora. Stavebné práce boli z časti prevádzané aj pod atmosferickým tlakom 1,4 bar
Charakteristika stavby: práce v bezpečnostných kabínach pre stlačený vzduch a činnosti spojené so stlač.vzduchom

Výrobná linka Francúzsko

Lokalita: Guegnon, Francúzsko
Termín výstavby:
    2010 - doteraz

Charakteristika realizovaných prác: realizácia stavebných prác, základov pre ukotvenie strojného zariadenia pre novú výrobnú linku spoločnosti ACELOR MITTAL
Charakteristika stavby: výstavba základov pre ukotvenie strojného zariadenia

Výstavba mosta ponad Botnický záliv pri meste Sundsvall (asi 375km severne od Stockholmu)

Lokalita: Botnický záliv pri meste Sundsvall
Druh stavby:
  Výstavba mosta ponad Botnický záliv pri meste Sundsvall
Termín výstavby:
    07/2012

Charakteristika realizovaných prác: s nemeckou firmou spolurealizácia monolitických pilierov pre oceľovú mostovku
Charakteristika stavby: výstavba mosta ponad Botnický záliv pri meste Sundsvall

Bioplynová stanica

Lokalita: Nová Ves nad Žitavou
Druh stavby:
  bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou
Termín výstavby:
    06/2012

Charakteristika realizovaných prác: realizácia kruhových železobetónových konštrukcií (nádrží - 11ks) o priemeroch 36m, 22m, 10m s výškami nádrží 3 až 8m
Charakteristika stavby: výstavba bioplynovej stanice Nová Ves nad Žitavou

Administratívna budova Le Marin v Norroy Le venuter

Lokalita: Francúzko
Druh stavby:
  administratívna budova
Termín výstavby:
    11/2011 - 05/2012

Charakteristika stavby: výstavba administratívnej budovy Le Marin v Norroy Le venuter

Polyfunkčný dom Devínsky dvor

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  obytný súbor Devínsky Dvor – Devínska Nová Ves, objekty B2.1 a B2.2
Termín výstavby:
    03/2012

Charakteristika realizovaných prác: realizácia nosnej železobetónovej konštrukcie s obvodovým výplňovým murivom
Charakteristika stavby: realizácia nosnej železobetónovej konštrukcie

Letisko Milana Rastislava Štefánika

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  terminál
Termín výstavby:
    2011

Charakteristika realizovaných prác: realizácia nosných monolitických konštrukcií
Charakteristika stavby: rekonštrukcia a dostavba terminálu

Bioplynová stanica Horovce

Lokalita: Bierovce a Horovce
Druh stavby:
  bioplynová stanica Horovce
Termín výstavby:
    11/2011

Charakteristika realizovaných prác: realizácia kruhových železobetónových konštrukcií (nádrží - 7ks) o priemeroch 32m, 22m, 13m s výškami nádrží 1,9 až 8m.
Charakteristika stavby: výstavba bioplynovej stanice Bierovce a Horovce

Bioplynová stanica Veľké Bierovce

Lokalita: Bierovce a Horovce
Druh stavby:
  bioplynová stanica Veľké Bierovce
Termín výstavby:
    09/2011

Charakteristika realizovaných prác: realizácia kruhových železobetónových konštrukcií (nádrží - 6ks) o priemeroch 36m, 22m, 10m s výškami nádrží 3 až 6m.
Charakteristika stavby: výstavba bioplynovej stanice Bierovce a Horovce

Výstavba severného obchvatu Banskej Bystrice

Lokalita: Banská Bystrica
Druh stavby:
  oporné múry
Termín výstavby:
    2010 - 2011

Charakteristika realizovaných prác: výstavba severného obchvatu Banskej Bystrice - rýchlostnej cesty R1 - oporné múry
Charakteristika stavby: vrubové a oporné múry zo železobetonu

Polyfunkčný dom na Obchodnej ulici v Bratislave

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  polyfunčný objekt
Termín výstavby:
    2010 - 2011

Charakteristika realizovaných prác: realizácia železobetónového stavebného objektu na kľúč
Charakteristika stavby: rekonštrukcia a nadstavba

Francúzsko

Lokalita: Batilli, Francúzsko
Termín výstavby:
    2010

Charakteristika realizovaných prác: realizácia stavebných prác na výstavbe novej (rozšírení) výrobnej linky, práce prebiehali počas výroby

Francúzsko

Lokalita: Ars sur Moselle / Metz, Francúzsko
Termín výstavby:
    2010

Charakteristika realizovaných prác: realizácia železobetónovej monolitickej konštrukcie bytového objektu

Polyfunkčný objekt PASSAGE

Lokalita: Trenčín
Druh stavby:
  polyfunkčný objekt
Termín výstavby:
    2008 – 05/2009
Objem:  2,8 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: realizácia na kľuč
Charakteristika stavby: 17 nadštandardných bytových jednotiek s garážami ako i prevádzkové priestory s pasážou na 1.NP.
Fotodokumentácia: výstavba objektu

Obytný súbor Panoráma

Lokalita: Trenčín
Druh stavby:
  obytný súbor
Termín výstavby:
  2008 – 11/2009
Objem:  1,92 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: realizácia na kľuč
Charakteristika stavby: 29 bytov s garážami v suterénnych priestoroch
Fotodokumentácia: výstavba objektu

Diaľničný most nad Považskou Bystricou

Lokalita: Považská Bystrica
Druh stavby:
  diaľničný most na D1
Termín výstavby:
  02/2009 – 05/2010
Objem: 0,358 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: vahadlo č. 8 – prvá stavba tohto typu nosnej konštrukcie na Slovensku realizovaná technológiou letmej betonáže
Charakteristika stavby: nosná konštrukcia mostu dosahujúca výšku 28 m, šírku 30 m pre oba jazdné pruhy
Fotodokumentácia: výstavba konštrukcie

Most na trase R1 Žarnovica – Šášovské podhradie

Lokalita: Žiar nad Hronom
Druh stavby:
  diaľničný most
Termín výstavby:
  07/2009 – 05/2010
Objem: 0,38 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: nosná konštrukcia základu č. 5 vrátane dodatočného betónovania
Charakteristika stavby: horná stavba vytvorená kombináciou monolitických a prefabrikovaných krídiel
Fotodokumentácia: budovanie nosnej konštrukcie

Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  skladovacie a distribučné haly, administratívne budovy
Termín výstavby:
  12/2008 – 04/2009
Objem: 2,2 mil. €

Fotodokumentácia: výstavba objektu

Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  rekonštrukcia zimného štadiónu
Termín výstavby:
  06/2009 – 11/2010
Objem: 3,4 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: hrubá stavebná výroba pre hlavného dodávateľa INGSTEEL s.r.o.
Fotodokumentácia: detail rekonštrukcie, celková rekonštrukcia

Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika

Lokalita: Bratislava
Druh stavby:
  výstavba terminálu
Termín výstavby:
  04/2009 – 11/2009
Objem: 0,48 mil. €

Charakteristika realizovaných prác: hrubá stavebná výroba na monolitických konštrukciách pre hlavného dodávateľa ZIPP Bratislava s.r.o.
Fotodokumentácia: výstavba terminálu

Tubau Zeda Holding Danicon Development
© 2009 DOPRASTAV EXPORT s. r. o. Všetky práva vyhradené